Minarety v naší zemi, v naší duši...

úterý 29. prosinec 2009 09:48

Včera v noci jsem naposled krmil syna a přitom se díval na pořad Politické spektrum na ČT24. A děsil jsem se tím, co jsem slyšel. Hrozná věc. Tři lidé - dva mladí z Věcí veřejných a Humanistické strany a jeden starší pán z monarchistické strany Česká koruna. Všichni si dost kopali svůj duševní hrob. Jestli už v nějakém neleží...

Před tímto pořadem ještě prošly dva rozhovory/vyjádření představitelé muslimské obce a představitele křesťanského prostředí.

Představitel muslimské obce se choval skromně a dozvěděli jsme se od něj jen to, že je tím potlačováno právo na svobodné náboženské vyznání. Stačil zopakovat i to, že by ženy měly mít právo nosit závoj a burku. Klasický příklad projevu, který jsem viděl už mockrát. My jsme muslimové a vy nám ubližujete. Naprosto stejný, jako mají představitelé cikánů.

Druhý byl představitel nějaké křesťanské instituce a ten se kupodivu vyjádřil celkem přesně a věcně. V krátkosti se to dá shrnout nějak takto - minaret byl vždy znakem nadvlády okolí a tak ho švýcaři nechtějí ve svém tradičně křesťanském území. Já s ním souhlasím a se švýcary taky. Nevyslovili se totiž proti mešitám, jako svatosvánku jiné víry, ale vůči minaretům jako znamení naboženské nadvlády v regionu. Byť pouze symbolické - o to nebezpečnější. Protože pokud přijmete symbol a smíříte se s ním, pak už přijmete všechno.

Debata těch dalších tří politických představitelů byla velmi mimo mísu.

Představitel Koruny české se vyjádřil tak, že švýcaři nechtějí mít minarety ve své klasicky křesťansky architektonicky orientované krajině. O žádném dalším aspektu nehovořil. Poukázal ovšem na to, že muslimové svou netolerancí velmi infiltrují tradičně křesťanské státy a vnucují jim svoje zvyky nad rámec jejich původních kulturních tradic. Poukázal na to, že naopak to většinou nefunguje. Že v arabských zemích je jiná než, muslimská víra a kultura min. velmi neochotně tolerována, neli postavena mimo zákon.

To byl názor sice mimo mísu, ale pouze k těm minaretům, zbytek bych uvítal i pro sebe.

Nicméně Věci veřejné a Humanistická strana se tady presentovaly dvěma mladými lidmi, kterým bylo tak max. 25 let. Věk zde hraje velkou roli, protože už vědomě nezažili totalitní Evropu a tak neví, co by se postupně mohlo stát. Oba dva byli velmi otevření, velmi svoje evropské křesťanské okolí kritizovali.

Dvě perly si neodpustím - pán z Věcí veřejných se divil, že v Evropě tolerujemem jarmulky a pejzy. Patrně neví, že již tisíciletí patří židé k naší Evropské kultuře, a na blízkém východě mají pro tuto svou příslusnot velké problémy.

Stejně tak se paní z Humanistické strany vyjádřila v tom duchu, že stavět se má všechno a všude a že v multikulturním světě není třeba zachovávat národnostní specifika. Ovanula mě hrůza z toho, co tu máme za lidi.

Já vidím jednu věc, nechci, aby se do dalších zemí prosazovali ve velkěm množství cizí kulturní vlivy. V malém množství každé cizí vlivy místní území obohatí. Ve velkém ho znásilňují. Měly by respektovat specfika země, kam se přistěhovali, a ne ji měnit násilně k obrazu svému. A to se děje. To je ta špatná věc. Někdo někam přijde a nezačlení se, ale začne se vůči tomu území vymezovat a kritizovat ho. Neměl sem chodit. Žije tu dobrovolně, ať jiné typy kultury hledá na jemu bližších územích.

Svým chováním tyto menšiny dělají dvě věci - svými požadavky a stěžováním na okolní netoleranci tuto znásilňují v jejich zvyklostech a tradicích a především z ní dělají menšinu na svůj úkor. Vidím ještě jednu věc - Islám je velmi expanzivní náboženství a pomocí těchto vymáhaných ústupků pouze připravuje půdu pro větší expanzi cizí kultury, více jejím požadavkům a možné pozdější částečné změně orientace daných regionů.

Patrně je to xenofobní představa, ale moje. Bojím se. Islám ve mě vyvolává strach. Pokud je to tak bezva a tolerantní náboženství jak jeho představitelé deklarují, proč se ho bojím.

A proč je mi sympatický Budhismus jako celek, přestože má i on své radikální představitele a teroristy? Protože své problémy nechává doma a nevnucuje svoje názory za každou cenu okolí. Slyšeli jste snad v poslední době, že by budhistický terorista unesl letadlo, nebo vyhodil bombu někde na ulici?

Divné že.

 

 

 

 

Tom Vild

Tom Vild

Tom Vild

Grafik, vodák a kuřák dýmky.

Chci se zalogovat
Seznam bloggerů
Žebříčky článků

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora