Pokora? Před kým? Proč?

úterý 2. srpen 2011 17:28

To jsou otázky, které mne napadají obratem, když čtu reakci na smutný čin toho Norského pána. Pan president napsal, že je to "důsledek dnešní postmoderní, příliš zpupné a nepokorné společnosti." Teď je ovšem otázka, proč se kořit a před kým. Vrah je vrahem i teď a tady i jinde a jindy. To doba ani okolí nezmění. Ale ta pokora? To je už jiná otázka. Ta by se teď asi hodila.

Nechci tu rozebírat ten masakr. Ten se dá pouze odsoudit. Nic víc. Věřím, že náš president nemyslel nic zlého a špatného, ale... Pan president? Ne. Spíš mocnář, tak jak ho před nějakou dobou nakreslili pro titulní stránku Reflexu. On si nás asi představuje jako loutky s páskou přes pusu.

Jeho generace, bez rozdílu politické reprezentace nám tu likviduje stát a my lidé bychom se měli chovat jako ovce? To je zbožné přání všech současných politiků. Věřím, že slušní lidé se tak budou chovat dál. Dá se na to spoléhat. Ale současné politické reprezentace Evropy a U.S.A. na to dost spoléhají posledních několik desítek let. A moc se rozmáchly. S velkou lehkostí rozházely svoje rozpočty a teď neví co dál. A začínají vidět, že mají ve svých národech, kromě slušných lidí, i takovéhle excentrické postavy. A ty začínají zmatkovat a začínají jejich pasivní politiku nahrazovat svou aktivní násilnou činností.

Nejde o multikulturalismus, o terorismus, o muslimy, ale o nerozhodnost a nezodpovědnost.

Svět se mění a lidem ubývá jejich pohodlí života, jistoty a sílí rozladěnost s jakýmkoli nerozhodnutím politických reprezentací, které posledních několik let dělají. Současné politické problémy, korupce, rozhazování rozpočtů a nesmyslná rozhodnutí nutí lidi k zoufalým úvahám a ještě zoufalejším činům.

Když už si na sebe někdo uvalil tu zodpovědnost rozhodovat o ostatních, měl by to dělat co nelépe a s velkou odvahou. Ale naši reprezentanti dějalí pouze nerozhodnutí a jako jejich následek konají špatná rozhodnutí, která ponižují kvalitu života lidí, kteří musí jejich hrozné akce nakonec sanovat.

slušný  člověk se za naše mocnáře zastydí, běžný člověk na ně zanadává v hospodě, ale labilní člověk začne konat zoufalá rozhodnutí a dělat hrozné věci.

Náš mocnář nemůže za to, že někdo vraždí lidi na Norském ostrově, ale velmi přispěl svým chováním i nerozhodováním k náladě, která takové labilní lidi nutí k zoufalým činům jako tenhle čin byl.

Politici mají totiž pouze jednu touhu v životě - být zvolen. A tato touha vyvolává jeden stálý strach - dělat nepopulární rozhodnutí, a proto posledních mnoho let raději žádná rozhodnutí nedělali a to vyvolává současnou situaci.

Současná kulturní a ekonomická situace vznikla totiž pouze tím, že lidé, kteří vyhrocují situaci ve společnosti tuto logiku mezi mocí-volbou-popularitou-rozhodností-nerozhodností pochopili a svými požadavky nutí státní správy k ústupkům, které přecházejí ve velký nátlak na vetšinovou populaci, která pak musí řešit věci, které by se vyřešily pár solidními rozhodnutími a ne jejich odsunutím.

Až budou naši političtí reprezentanti vládnou v zájmu většiny a ne v zájmu menšiny, pak přestane tato situace a lidé se zklidní a přestanou nadávat a konat zoufalé akce na Norských ostrovech.

A pak možná nastane den, kdy se zamyslím nad tou pokorou...

 

 

 

Tom Vild

Tom Vild

Tom Vild

Grafik, vodák a kuřák dýmky.

Chci se zalogovat
Seznam bloggerů
Žebříčky článků

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora