O zlých lidech - Pár nelegálních staveb

neděle 5. srpen 2012 18:56

Můj švagr začal stavět asi o tři roky dřív, a i o tři roky dřív skončil. Postavil pěkný rodinný dům a hezky se o něj stará. V r. 2007 jsem začal stavět i já. Přesně podle stavebních plánů, není v nich žádná změna. A začal další kolotoč napadání ze strany rodiny Růžičkových...

V předchozím článku jsem se zmiňoval i o tom, že na sousedním pozemku byla stáj. Byla vystavěná v těsném sousedství našeho obejktu - Růžičkovi ji zbourali, nelegálně, bez povolení, nijak nedoložili legální likvidaci stavebního odpadu, který vznikl.

Stavební úřad jim to prominul a jejich zbouranou stavbu zlegalizoval.

Tím zbouráním odhalili základy našeho objektu a jistě porušili statiku. Na základě ústní dohody s mým otcem, který má také mou plnou moc, začali sanovat naše základy. Ale jak - nezasanovali pouze odhalené základy, ale bez povolení, přes hranici pozemku začali k mému objektu stavět obrovskou kamennou zeď. Jejich plánem, podle vyjádření tehdejšího stavaře bylo vystavět kamennou zeď po celé výši mého objektu.

Postavili i několil jiných zdí, které byly nelegální, neexistují k nim stavební projekty, ale stavební úřad je zlegalizoval.

Naštěstí si toho otec včas všiml, a pod hrozbou soudní žaloby ji zastavil asi v 1.5m výšky. Přesto, sledujte dobře, přes hranici pozemku, nelegálně, bez povolení. To je jejich hitem.

Švagr začal stavět, potřeboval čističku, koupili jsme ji, postavili na hranicích našich pozemků a on ji připojil ke svém domku. Růžičkovi ji napadli, že prý je příliš hlučná. Já ji dva, tři metry od ní - neslyším. Oni tu nejsou, nežijí tu, když sem přijedou, pouze tu max. sekají trávník, ani tu nepřespí, jen posekají trvník a večer odjedou...

Ale vadí jim hlučnost tohoto legračního objektu.

Museli jsme složitě dokazovat, že to tak není, že je podle předpisů apod.

Tom Vild

Tom Vild

Tom Vild

Grafik, vodák a kuřák dýmky.

Chci se zalogovat
Seznam bloggerů
Žebříčky článků

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora