Radiožurnál - odpolední debata komiků

úterý 24. září 2013 19:24

Celý den sedím a pracuji a slyším: "Odpoledne bude první debata představitelů stran do voleb, poslouchejte!" a tak jsem seděl a ukrajoval čas, čekal a těšil se, co se dozvím...

A ten čas nastal - bylo pět. Nebudu jmenovat straníky, všichni měli různá jména, různé obličeje - jedno měli stejné, žádné názory. Strašně mi to připomělo dopolední debatu se spisovatelem panem Vondruškou. Ten měl krásný za zajímavý rozhovor o svých románech dopoledne.

A mino jiné říkal něco v tomto smyslu: "Víte, ve středověku se za všechno platilo, nikdo nemohl udělat krok vedle, protože za chyby se platilo. Neco člověk řekl, ono se to nepovedlo a hned následoval trest." Giordano Bruno řekl, že: "země není středem vesmíru" a byl upálen. A Vondruška řekl něco v tomto smyslu: "Kdybych se zeptal dnes jakéhokoli politika - je země kulatá? Řekl by asi toto: "Víte, to je složitá otázka, která je velmi zajímavá a důležitá a naše strana se jí bude v přístím volebním období zabývat, ale dnes to není na pořadu dne. Já vám mohu říct svůj osobní názor, ale názor strany bychom museli probrat na stranickém grémiu, kde to budeme jistě v následujícíích měsících diskutovat."

No a to jsem skoro pořád slyšel. Někdo se snažil dostat k proklamaci svých stranických hesel a témat, někdo se snažil útočit na politické konkurenty, někdo občas poskytl obecnou odpověď s mnoha výklady. Téměř nikdo, neřekl nic konkrétního. Moderátor, který se snažil seč mohl, málokdy dosáhl toho, aby dotázaný politik řekl: "Ano/Ne."

Je hrozné, jaká ta debata byla. Někdo se snažil usmívat, někdo by ironický, někdo se blahosklonně usmíval, skoro nikdo neřekl něco co by bylo nějak přínoné, zajímavé. Fráze, fráze, fráze.

Jak já se těch voleb bojím.

Tom Vild

Tom Vild

Tom Vild

Grafik, vodák a kuřák dýmky.

Chci se zalogovat
Seznam bloggerů
Žebříčky článků

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora