A je to tu! Víra je víc!

čtvrtek 15. leden 2015 08:11

Teď jsem si poslechl první video od DVTV - byl to záznam diskuse mezi Erikem Taberym, šéfredaktorem Respektu a katolickým knězem Tomášem Halíkem. A celou dobu se nesla z úst Tomáše Halíka jedna věc - víra a její znevažování je špatně a nemělo by se to dělat a němělo by se to oslavovat.

A to je ta základní otázka - je víra víc než nevíra? Můžeme si dělat srandu z čehokoli, ale ne z víry? No to snad ne!! Konečně se tu nastolila základní otázka toho, co je víc. Je člověk, který věří, který praktikuje jakoukoli víru víc než kdokoli, kdo nepraktikuje žádnou? Tedy člověk věřící je víc, než člověk nevěřící? A co když prostě nevěří v boha, a věří v jiné ideály, filosofii, prostě v něco jiného, kde na konci není bůh? Je on méně? On se karikovat smí? Jeho ideály ano, ideály křesťanů ne?

Je to směšné a hlavně hrubě urážející právě nás bezvěrce. Když nevěříme, že byl a je Kristus bůh, tak jsme méně? Tahle úvaha je urážkou mne.

O víře v Aláha nic nevím, o víře v Krista jen málo, ale mě třeba vadí a uráží to, jak je ta víra praktikována. A to, jak ji věřící zneužívají, a to mě uráží, ale prostě to beru jako fakt. Ale představa, že bych nekladl na roveň člověka věřícího a nevěřícího je pro mě dost nepředstavitelná. U mě je každý člověk na začátku na stejné úrovni a ta jeho se nezmenšuje jeho vírou a nevírou, ale jeho konkretními činy. Mě uráží zpověď a její důsledek, mě uráží odpustky, mě uráží křest, když v ruce držíme miminko... Ale beru to jako fakt a neříkám, že je víra míň - prostě každý jde svou cestou. Každý v něco věří a i když není na konci jméno boha, není ta víra méně než nevíra a tak jako má kdokoli možnost dělat si srandu ze mne a mých ideálů, já mám právo opačné dělat si srandu z víry a ideálů toho druhého.

Pan Halík mě docela vyděsil, jestli tohle myslí skutečně vážně. Z názory Erika Taberyho souhlasím zcela, viz diskuse...

Záznam je k poslechnutí zde...

Článek pana Halíka zde...


PPS: Ještě malý podotek k tomu článku a k té diskusi

V komentářích dole pod jedním článkem, který se zabývá tím videem píše jeden diskutující jednu zásadní věc: "Až pan Halík potká nějakého rodilého hinduistu či buddhistu,ať mu dá přečíst pasáž ze své knihy, ve které nazval reinkarnaci fantastickou turistikou. Zajisté se mu dostane za jeho projevenou senzitivitu a úctu pochvalného poplácání po ramenou.Obrázek CK Reinkarnace u toho pravda neměl :-)"

Jestli to Tomáš Halík skutečně někde napsal, tak tím vlastně staví ještě jednu zajímavou, ale hlavně obludnou myšlenku, alespoň tak to chápu - křesťanství je víc než cokoli... A tohle je skutečně smutné.

(komentáře pod linky byly připsány po zveřejnění článku)

Tom Vild

Tom Vild

Tom Vild

Grafik, vodák a kuřák dýmky.

Chci se zalogovat
Seznam bloggerů
Žebříčky článků

REPUTACE AUTORA:
0,00 (VIP)

Tipy autora